Τα καταστήματα που αργοπεθαίνουν

Οι αλλαγές στο ελληνικό αστικό τοπίο

Φωτογραφία: Γιώργος Μάκκας