Ο πυρήνας της υποτακτικότητας

Γιατι απεχθάνονται οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών το δημοψήφισμα;

Με διάφορες δικαιολογίες, οι δανειστές της Ελλάδας και οι ντόπιοι εκπρόσωποί τους επιχειρούν να αμφισβητήσουν την διενέργεια δημοψηφίσματος σε σχέση με την διαπραγμάτευση για την διαχείριση της οικονομικής κρίσης.

Πότε επικαλούνται το Σύνταγμα και πότε τα χρονικά περιθώρια, πότε το μέγεθος του διακυβεύματος και πότε την ασάφεια του ερωτήματος, πότε επισείοντας τον κίνδυνο διχασμού και πότε τον κίνδυνο της εξόδου από την ΕΕ.

Η οξύτητα της αντίδρασής τους όμως μαρτυρά τη βαθιά απέχθειά τους σε ότι λέγεται δημοκρατική έκφραση του λαού σε ζητήματα που αφορούν την άμεση διαχείριση των κοινωνικών προβλημάτων χωρίς τη διαμεσολάβηση των επαγγελματιών της εξουσίας. Η αφαίρεση της πρότασης τους από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δηλαδή του αντικειμένου του δημοψηφίσματος, ουσιαστικά αποκαλύπτει αυτή την απέχθειά τους.

Ο ΡούντολΦ Μπάρο, στο βιβλίο του «Η εναλλακτική λύση», ασκώντας κριτική στα καθεστώτα του τότε «υπαρκτού σοσιαλισμού», περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο την ουσία αυτής της απέχθειας: «Η καθαρίστρια είναι ικανή για σφουγγάρισμα και το μέλος του πολιτικού γραφείου για την προετοιμασία πολέμου ή ειρήνης».

Τέτοιες διαδικασίες, όπως το δημοψήφισμα, εν δυνάμει, μπορούν να παρακάμψουν όλη αυτή τη μάζα των γραφειοκρατών, γεγονός που συλλαμβάνεται από τους ίδιους και ως αμφισβήτηση της αναγκαιότητας της ύπαρξής τους.

Η παράκαμψη της καθιερωμένης κλίμακας λήψης άμεσων αποφάσεων μπορεί να καταργήσει στην πράξη τον πυρήνα που γεννά την υποτακτικότητα, δηλαδή τον απόλυτα αναγκαίο όρο ύπαρξης κάθε οργανωμένης εξουσίας.

Μπορείς να αμφισβητήσεις τα μέτρα που σου προτείνουν όσο θέλεις, μπορείς και να αντιστρέψεις τον ταξικό τους χαρακτήρα προς όφελος των φτωχότερων, μπορεί και να υποχωρήσουν σ΄ αυτό, όμως τους είναι αδύνατο να επιτρέψουν την αμφισβήτηση της ίδιας τους της ύπαρξης.

Με αυτή την έννοια και αναλόγως τον συσχετισμό συμφερόντων, έως την διενέργεια του δημοψηφίσματος, οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών θα επιχειρήσουν να το αποτρέψουν, είτε μέσα από μια σειρά τακτικών κινήσεων και παραχωρήσεων που θα επιτρέψει στην ελληνική πλευρά να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είτε με την οικονομική εξόντωση της χώρας και την ντε φάκτο απομάκρυνσή της από την ευρωζώνη, έτσι ώστε το δημοψήφισμα να μην τους ακουμπά.

Πληροφορίες